Thu hồi đất chưa có sổ đỏ được bồi thường thế nào?

Thu hồi đất chưa có sổ đỏ được bồi thường thế nào?

Trang chủ » Pháp lý & phong thủy » Thu hồi đất chưa có sổ đỏ được bồi thường thế nào?

Tôi có thửa đất diện tích 250m2 do cha mẹ để lại. Gia đình tôi sử dụng từ năm 1980 đến nay, trong đó sử dụng 180m2 để xây nhà, diện tích còn lại đang trồng rau xanh. Thửa đất này tôi chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Đầu năm 2015, chính quyền thông báo thu hồi đất để mở đường, trong đó diện tích 70m2 đất trồng rau thuộc phạm vi thu hồi. Vậy xin hỏi, đất chưa có sổ đỏ có được bồi thường không. Và nếu được thì bồi thường như thế nào?

Nguyễn Văn Vinh, huyện Hoài Đức, Hà Nội
Trả lời:
Căn cứ Điều 101 Luật Đất đai 2013 về cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, gia đình bạn đã sử dụng đất được cha mẹ để lại từ năm 1980 và đất không có tranh chấp thì hoàn toàn có đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ theo quy định trên. Tuy đến nay gia đình bạn vẫn chưa được cấp sổ đỏ nhưng việc sử dụng đất của gia đình bạn là hợp pháp nên khi có quyết định thu hồi đất, gia đình bạn vẫn được đền bù đất bình thường theo quy định của pháp luật.
Do phần đất bị thu hồi của gia đình bạn là diện tích trồng hoa màu nên sẽ được bồi thường căn cứ theo quy định tại Điều 77 Luật Đất đai: 
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:
a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;
b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;
2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 1/7/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có sổ đỏ hoặc không đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này.
Về mức bồi thường: Do bạn trồng cây hàng năm, diện tích thu hồi là 70m2 nằm trong hạn mức quy định của Luật nên mức bồi thường được xác định theo quy định Điều 90 Luật Đất đai.
Luật sư Trịnh Lê Ngọc Quỳnh, Văn phòng Luật sư Hoàng Huy, Hà Nội

Các tin khác