Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Giao chỉ tiêu làm nhà ở xã hội cho từng địa phương

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Giao chỉ tiêu làm nhà ở xã hội cho từng địa phương

Trang chủ » Tin tức » Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Giao chỉ tiêu làm nhà ở xã hội cho từng địa phương

Từ nay đến năm 2030, để hoàn thành mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, cần giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương.

Ngày 19.5, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhận định, cơ chế phát triển nhà ở xã hội thời gian qua bộc lộ nhiều bất cập cần khắc phục. LÊ QUÂN

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, quá trình triển khai các chính sách về nhà ở xã hội đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: việc quy hoạch bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; trách nhiệm của Nhà nước trong việc bố trí nguồn vốn ưu đãi cho vay để phát triển nhà ở xã hội; sự quan tâm của chính quyền địa phương, của doanh nghiệp trong việc chăm lo nhà ở cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp…

Bộ Xây dựng đã trình và Thủ tướng ban hành Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.

Đề án xác định phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp theo cơ chế thị trường; huy động nguồn lực của xã hội, đặc biệt là của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế bất động sản lớn, có cơ chế, thu hút nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài để phát triển nhà ở xã hội.

Cần giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho từng địa phương để đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội - LÊ QUÂN

Đề án cũng nêu, phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp tại các địa phương phải được lồng ghép vào quy hoạch đô thị, quy hoạch công nghiệp, dịch vụ gắn với phát triển thị trường bất động sản, phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trong từng giai đoạn của địa phương.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, mục tiêu là phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1,06 triệu căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn; giai đoạn 2025 - 2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn.

Đồng thời, giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội cụ thể cho các địa phương trong từng giai đoạn (2022 - 2025 và 2025 - 2030). Đề án cũng đã đề ra các giải pháp đồng bộ để các bộ, ngành T.Ư, địa phương, doanh nghiệp triển khai.

Theo Lê Quân (thanhnien)

 

Các tin khác