Sista Land - Công Ty CP Bất Động Sản Sista Land

Sista Land - Công Ty CP Bất Động Sản Sista Land

Trang chủ » Tin tức » HoREA kiến nghị gỡ khó cho người mua nhà ở xã hội

Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) kiến nghị áp dụng chung mức lãi suất ưu đãi 4,8%/năm, tiếp tục giải ngân tiếp cho các dự án dang dở, thống nhất thời hạn được vay đối với các trường hợp được mua nhà ở xã hội.

Theo HoREA, Luật Nhà ở 2014 đã có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015, Chính phủ đã có Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển Nhà ở xã hội, nhưng đến nay mới có điều kiện triển khai. Sau khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định về cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay Nhà ở xã hội, nhưng vẫn còn “tắc” nguồn tái cấp vốn từ ngân sách để Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại có căn cứ triển khai thực hiện.

HoREA nhận thấy đang có sự khác nhau về quy định mức lãi suất cho vay mua Nhà ở xã hội và lãi suất nợ quá hạn trong các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Do vậy, HoREA kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước xem xét các đề xuất, sau đây:

Thứ nhất, áp dụng một mức lãi suất ưu đãi 4,8%/năm trong năm 2018 đối với tất cả các đối tượng thụ hưởng chính sách Nhà ở xã hội, để đảm bảo công bằng, bình đẳng, không phân biệt vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, hoặc vay tại các ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước chỉ định như Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank; Cũng không phân biệt trường hợp vay trong năm 2018  với năm 2013 theo gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng.

Thứ hai, Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng thương mại tiếp tục giải ngân cho chủ đầu tư các dự án Nhà ở xã hội dở dang thuộc gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng để hoàn thành dự án, bàn giao nhà ở cho người mua nhà; cho phép các ngân hàng thương mại tiếp tục giải ngân cho người đã mua Nhà ở xã hội nhưng chưa được nhận nhà trong năm 2016 do dự án bị dở dang kéo dài đến nay.

Thứ 3, về thời hạn vay ưu đãi để mua, thuê, thuê mua Nhà ở xã hội, Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ đã quy định thời hạn vay tối thiểu là 15 năm (trừ trường hợp khách hàng muốn vay với thời hạn ngắn hơn). Ngân hàng Chính sách xã hội vừa cho biết sẽ cho vay mua Nhà ở xã hội với thời hạn từ 15 năm đến 25 năm.

Điều này có thể dẫn đến cơ chế “xin-cho” vì không rõ trường hợp nào được vay 15 năm, trường hợp nào 20 năm, hoặc 25 năm. Do vậy, HoREA kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định về thời hạn cho vay ưu đãi mua, thuê, thuê mua Nhà ở xã hội tại thời điểm hiện nay để các ngân hàng thống nhất thực hiện.

Nguyễn Văn

Các tin khác