Sista Land - Công Ty CP Bất Động Sản Sista Land

Sista Land - Công Ty CP Bất Động Sản Sista Land

Trang chủ » Tin tức » Khung giá đất ở vùng nào cao nhất?

- Khung giá đất ở giai đoạn 2020-2024 được Chính phủ ban hành (Nghị định 96/2019) cao nhất vẫn là vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ. Mức giá tối đa ở 2 vùng này là 162 triệu đồng/m2. Như vậy, theo quy định mới về khung giá đất, đất ở đô thị tại 2 trung tâm kinh tế của cả nước là Hà Nội và TPHCM có mức cao nhất 162 triệu đồng/m2.

Ở các khu vực nông thôn mức giá cao nhất là 29 triệu đồng/m2 thuộc về các xã đồng bằng ở khu vực Đồng bằng sông Hồng; mức giá thấp nhất ở khu vực này là 15.000 đồng/m2 thuộc các xã miền núi của khu vực Tây Nguyên.

Khung giá đất nêu trên được sử dụng làm căn cứ để UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương.

Nội dung: Trích Nghị định 96/2019 - Đồ họa: Lê Anh

Theo Lê Anh (Kinhtesaigononline)

Các tin khác