Mua nhà ở xã hội được vay 80% giá trị hợp đồng

Mua nhà ở xã hội được vay 80% giá trị hợp đồng

Trang chủ » Tin tức » Mua nhà ở xã hội được vay 80% giá trị hợp đồng

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đang triển khai chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20.10.2015 của Chính phủ.

 

 

 

Theo đó, đối với trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội, hạn mức cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua. Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán, hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Lãi suất cho vay do thủ tướng quyết định cho từng thời kỳ, trên cơ sở đề nghị của HĐQT NHCSXH. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay. Hiện, lãi suất cho vay của chương trình là 4,8%/năm (0,4%/tháng).

 

Các tin khác