Sửa Luật Đất đai, đại biểu Quốc hội: Không thể nghị quyết thuộc làu làu nhưng chỉ trích câu mình cần

Sửa Luật Đất đai, đại biểu Quốc hội: Không thể nghị quyết thuộc làu làu nhưng chỉ trích câu mình cần

Trang chủ » Tin tức » Sửa Luật Đất đai, đại biểu Quốc hội: Không thể nghị quyết thuộc làu làu nhưng chỉ trích câu mình cần

Đại biểu đề nghị trong dự Luật Đất đai sửa đổi cần quy định chặt chẽ doanh nghiệp chỉ được thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại theo đúng mục đích, quy hoạch đất.

Hai loại ý kiến

Sáng 30-8, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết một trong những vấn đề còn ý kiến khác nhau trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi là chưa có phương án tốt nhất khi quy định về các trường hợp được thỏa thuận về nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở thương mại.

Đại biểu Nguyễn Công Long - Ảnh: GIA HÂN

Thảo luận về nội dung này, đại biểu Nguyễn Công Long cho rằng mục đích của quy định này thực chất là cho phép doanh nghiệp thỏa thuận xây dựng nhà ở thương mại trên đất không phải đất ở.

Ông nói tại kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ nhất, Chính phủ đề nghị sửa Luật Nhà ở theo hướng cho phép doanh nghiệp thỏa thuận xây dựng nhà ở thương mại trên đất không phải đất ở.

Khi giải trình tiếp thu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ quan điểm không bổ sung hình thức sử dụng đất không phải là đất ở để xây dựng nhà ở thương mại, tránh xảy ra trình trạng trục lợi chính sách, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Ông dẫn lại nghị quyết 18 nêu việc “tiếp tục thực hiện cơ chế tự thỏa thuận trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa người dân và doanh nghiệp trong dự án đô thị nhà ở thương mại”.

Tuy nhiên, nếu vận dụng nghị quyết 18 theo hướng cho doanh nghiệp thỏa thuận quyền sử dụng đất khác để kinh doanh dự án nhà ở thương mại rất nên cân nhắc.

“Không thể vận dụng theo kiểu thế này. Nghị quyết thì thuộc làu làu, nhưng chỉ trích những câu mình cần.

Quy định thế này thì doanh nghiệp, nhà đầu tư bất động sản có quyền mua hết đất nông nghiệp, đất rừng chuyển sang mục đích xây dự án nhà ở thương mại”, ông Long nêu.

Phải cân nhắc

Ông Long phân tích khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, để phát triển kinh tế - xã hội sẽ phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng đó là một sự đánh đổi vì mục đích lớn hơn.

“Nếu quy định thế này, chỉ thỏa mãn cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Vấn đề khai thác triệt để chênh lệch địa tô vẫn không làm được. Rất khó đảm bảo”, ông Long nhìn nhận.

Vẫn theo ông Long, nếu quy định cho phép doanh nghiệp thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng dự án nhà ở thương mại sẽ tự mâu thuẫn trong chính Luật Đất đai.

Vì nguyên tắc sử đụng đất quy định tại dự thảo luật là việc sử dụng đất phải phù hợp với mục đích sử dụng, theo quy hoạch.

"Bây giờ lại được quyền thỏa thuận để chuyển sang nhà ở thương mại có đúng nguyên tắc sử dụng đất không?”, ông đặt vấn đề.

Từ những phân tích này, ông Long cho rằng cả hai loại ý kiến được Ủy ban Kinh tế báo cáo đều “phải cân nhắc”.

Từ đó, ông đề nghị quy định chặt chẽ doanh nghiệp chỉ được thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại theo đúng mục đích sử dụng và quy hoạch đất.

Theo Thành Chung (tuoitre)

Các tin khác