TP HCM: Giữ nguyên diện tích tối thiểu tách thửa đất ở, đất nông nghiệp

TP HCM: Giữ nguyên diện tích tối thiểu tách thửa đất ở, đất nông nghiệp

Trang chủ » Tin tức » TP HCM: Giữ nguyên diện tích tối thiểu tách thửa đất ở, đất nông nghiệp

Ngày 7-5, Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo quyết định của UBND TP HCM ban hành quy định về điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố.

Phát biểu đề dẫn, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, cho rằng hiện nay Luật Đất đai và một số Nghị định hướng dẫn thi hành có hiệu lực, nội dung của Quyết định số 60/2017 về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa không còn phù hợp.

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM phát biểu tại hội nghị.

Vì vậy, quyết định này cần được sửa đổi nhằm giải quyết nhu cầu tách thửa cho người dân, đồng thời không để xảy ra tình trạng lạm dụng, biến tướng, phá vỡ quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng quỹ đất cho định hướng phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của địa phương.

Quyết định mới sẽ thay thế quyết định số 60/2017của UBND TP HCM quy định diện tích tối thiểu được tách thửa. Dự thảo lần này cơ bản vẫn giữ nguyên điều kiện và diện tích tối thiểu tách thửa đất ở, đất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM, cho hay dự thảo quyết định mới kế thừa Quyết định 60/2017 về diện tích tối thiểu được tách thửa.

Theo đó, dự thảo quyết định thay thế quy định các thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quyết định này. Trường hợp thửa đất được tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa thì phải thực hiện đồng thời việc hợp thửa với thửa đất liền kề.

Trong khi đó, Quyết định 60/2017 quy định thửa đất hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa, hợp thửa, điều chỉnh ranh giữa các thửa đất phải đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định tại quyết định này.

Theo đó, diện tích tối thiểu được tách thửa, đối với đất ở, thửa đất ở mới hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa (đã trừ phần diện tích thuộc quy hoạch công trình giao thông không phù hợp quy hoạch) phải đảm bảo diện tích tối thiểu 36 m2 đối với khu vực 1; 50 m2 đối với khu vực 2 và 80 m2 đối với khu vực 3.

Tách thửa đất nông nghiệp cơ bản không có gì thay đổi, vẫn giữ diện tích theo Quyết định 60/2017. Theo đó, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu 500 m2 đối với đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác và 1.000 m2 đối với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

Dự thảo thay thế Quyết định 60/2017 vẫn giữ nguyên diện tích tối thiểu tách thửa đất ở, đất nông nghiệp.

Đáng chú ý, dự thảo quyết định thay thế quy định các thửa đất trước và sau khi được tách thửa đều phải tiếp giáp với đường giao thông đã đường cơ quan thẩm quyền công bố.

Trong khi đó, Quyết định 60/2017 quy định trường hợp khi tách thửa đất ở có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, giao UBND quận, huyện rà soát các điều kiện về diện tích đất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, căn cứ quy định pháp luật quy hoạch, xây dựng…. để hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phù hợp theo quy hoạch được duyệt, kết nối hạ tầng kỹ thuật chung hiện hữu của khu vực.

Theo Quốc Anh (Người lao động)

Các tin khác