Vướng mắc nhiều dự án BĐS ở TP.HCM không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

Vướng mắc nhiều dự án BĐS ở TP.HCM không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

Trang chủ » Tin tức » Vướng mắc nhiều dự án BĐS ở TP.HCM không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM có nhiều văn bản gửi Sở tổng hợp các kiến nghị của nhiều doanh nghiệp liên quan đến các dự án bất động sản vướng mắc nhưng nhiều nội dung không thuộc chức năng của Sở.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP.HCM về tiến độ giải quyết đối với 148 dự án bất động sản (BĐS) gặp vướng mắc pháp lý do Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) tổng hợp và kiến nghị.

Tại những cuộc họp trước, UBND TP.HCM có giao các Sở Xây dựng, KH&ĐT, TN&MT, QH-KT TP.HCM cùng các đơn vị có liên quan trao đổi, thống nhất với HoREA phân nhóm vướng mắc để trình UBND TP.HCM để có ý kiến chỉ đạo, phân công đơn vị chịu trách nhiệm thụ lý, giải quyết đối với các nhóm hồ sơ có cùng vướng mắc theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Một dự án của Phúc Khang gặp vướng mắc trong quá trình triển khai. Ảnh: Vũ Phạm

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, qua tổng hợp có 148 dự án BĐS với 189 kiến nghị giải quyết, tháo gỡ. Đến nay, Sở đã nhận được báo cáo tiến độ trả lời của 7/8 đơn vị liên quan còn Sở TN&MT TP.HCM chưa có báo cáo.

Cụ thể, về tiến độ giải quyết và trả lời kiến nghị, Sở TN&MT TP.HCM có 101 kiến nghị liên quan đến 96 dự án chưa có kiến nghị nào được trả lời; Sở KH&ĐT TP.HCM có 38 kiến nghị liên quan 27 dự án đã có 29 văn bản trả lời; Sở Xây dựng TP.HCM có 20 kiến nghị liên quan 20 dự án đã có 17 văn bản trả lời; Sở QH-KT TP.HCM có 21 kiến nghị liên quan 21 dự án đã có 13 văn bản trả lời; Ban Quản lý Khu Nam có 1 kiến nghị liên quan 1 dự án đã có văn bản trả lời.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, HoREA đã có nhiều văn bản gửi Sở tổng hợp các kiến nghị của nhiều doanh nghiệp và nhiều nội dung không thuộc chức năng của Sở Xây dựng TP.HCM. Do đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM giao trách nhiệm cho từng sở ngành giải quyết kiến nghị theo kết quả phân nhóm cho đến khi các kiến nghị, vướng mắc được tháo gỡ và không chuyển cho các sở ngành khác giải quyết vướng mắc.

Đối với các kiến nghị, vướng mắc của sở ngành nào thì đơn vị đó phải chủ động làm việc với chủ đầu tư để hướng dẫn hoàn tất hồ sơ và thủ tục đầu tư theo quy định hoặc chủ trì cùng các sở ngành liên quan để giải quyết vướng mắc. Trường hợp các sở ngành không phối hợp giải quyết thì có văn bản báo cáo UBND TPHCM để chỉ đạo các đơn vị thực hiện.

Đối với các dự án mới phát sinh vướng mắc nằm ngoài danh sách 148 dự án nói trên thì HoREA tổng hợp báo cáo để các cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền.

Theo Vũ Phạm(nhà đầu tư)

Các tin khác